Bijbel of Wetenschap

Bijbel of Wetenschap

Bijbel of Wetenschap - Grand Canyon

Bijbel of Wetenschap – Grand Canyon

Terug naar het Hoofdmenu

Terug naar het Hoofdmenu

De studie “Bijbel of Wetenschap” is een studie die is ontwikkeld en gepresenteerd door:

Ds. Arnold Wagenmakers

De studie gaat in op de verschillen tussen de volgende twee denkmodellen:

  1. het Creanionistisch denken (Bijbel: God) en
  2. het Evolutionistisch denken (Wetenschap: Oerknal).

In het Creanionistisch denken is de Bijbel de grondslag en wordt het wereldbeeld opgebouwd vanuit Gods woord. Arnold is een Christen en gaat uit van het Creanionistisch denken.

Bij het Evolutionistisch denken is er niets en dat ontploft (oerknal), waarna in de tijd gezien zich een hogere intelligentie ontwikkelt. Arnold geeft aan, dat dit nu juist iets is dat indruist tegen de door de wetenschap opgestelde wetten. Er is immers GEEN wetenschap die aangeeft op welke wijze het oermateriaal is ontstaan maar wel dat het is ontploft (Oerknal). Die zelfde wetenschap gaat er ook vanuit dat chaos nooit tot orde of een hogere intelligentie kan leiden (tweede wet van de thermodynamica) maar dat is nu juist wel waar de eveolutie theorie op is gebaseerd.

Arnold laat een sluitende structuur zien van het ontstaan van het heelal en het plan van God voor de mens, aangegeven door de Bijbel. Hij laat daarbij zien waar de wetenschap faalt en de aannamens van de wetenschap in dingen die niet bewezen kunnen worden. De wetenschap gelooft dat die aannamens juist zijn. Arnold laat vanuit de Bijbel zien dat, die aannamens onjuist zijn en dat het geloof gericht zou moetenn zijn op God, de Schepper van Hemel en Aarde.

De studie is in november / december 2020 via Internet Zoom gepresenteerd aan een groep studenten van het Hondsrugcollege en de jeugd van de Baptistengemeente “de Wegwijzer” in Emmen. De studie bestaat uit de volgende 3 delen:

1. Wereldbeeld: Bijbel en Wetenschap (tijdsduur 2 uur en 10 minuten)
2. Voorzeggen: Profeten en Waarzeggers (tijdsduur 1 uur en 51 minuten)
3. Eindtijd Deel 3a: Op weg naar de Grote verdrukking en Gods Koninkrijk (tijdsduur 1 uur en 23 minuten)
4. Eindtijd Deel 3b: Hoe dicht zijn we NU nog van de Grote Verdrukking vandaan? (tijdsduur ? uur en ?? minuten

Daar een studiedeel te lang is voor een eenmalige presentatie is elk studiedeel verdeeld in een aantal blokken. Elk blok wordt aangeduid door een nummer bv. 1.1 Wereldbeeld. Zie tabel hieronder.

Achtergrond
Ds. Wagenmakers heeft zo’n 35 jaar in het onderwijs gewerkt, van basisschool tot en met het atheneum in de vakken: bio-, natuur- en scheikunde. Verder heeft hij een 6-tal jaren op diverse bijbelscholen gestudeerd, om vervolgens op de Theologisch Hoge School in Ede af te studeren. Tenslotte is hij 8 jaar predikant geweest in Nw Amsterdam. Tegenwoordig gebruikt Arnold zijn tijd om de kennis, die hij heeft opgedaan te verwerken in een groot aantal Bijbelstudies.

Voor het beluisteren of zien van de sheets dubbelklik of raak het betreffende plaatje in de kolom “Korte omschrijving en start van elk van het studiedeel, video en Sheets” aan.

 

Overzicht van de deelstudies en de blokken
Icoon van het betreffende studiedeel Korte omschrijving en start van elk studiedeel,
Video en Sheets
Ontwikkeld
door
Bewerkt door
Bijbel of Wetenschap - Deel 1: Schepping of Evolutie

Bijbel of Wetenschap – Deel 1: Schepping of Evolutie

De titel van Deel 1 van de studie “Bijbel of Wetenschap” is
Creanionistisch denken (Schepping) – Evolutionistisch denken (Oerknal)“. Dit studiedeel is opgebouwd uit de volgende 3 blokken:

Dubbelklik of raak onderstaande figuur aan voor het zien van de sheets van dit deel van de studie of download de sheets: Download

Wil je de uitgebreide sheet versie (inclusief de subdelen): Download

Sheets deel 1

Sheets deel 1

Ds. Arnold
Wagenmakers
Hans van
Wingerden
Bijbel of Wetenschap - Deel 2: Voorzeggen en Profeteren

Bijbel of Wetenschap – Deel 2: Voorzeggen en Profeteren

De titel van Deel 2 van de studie “Bijbel of Wetenschap” is
Voorzeggen – Voorspellen“. Dit studiedeel is opgebouwd uit de volgende 3 blokken:

Dubbelklik of raak onderstaande figuur aan voor het zien van de sheets van dit deel van de studie of download de sheets: Download

Sheets deel 2

Sheets deel 2

Ds. Arnold
Wagenmakers
Hans van
Wingerden
Bijbel of Wetenschap - Deel 3a: Op weg naar de Grote Verdrukking en Gods koninkrijk daarna

Bijbel of Wetenschap – Deel 3a: Op weg naar de Grote Verdrukking en Gods koninkrijk daarna

De titel van Deel 3a van de studie “Bijbel of Wetenschap” is
Op weg naar de komende GROTE VERDRUKKING en GODS KONINKRIJK daarna“. Dit studiedeel is opgebouwd uit de volgende 3 blokken:

Dubbelklik of raak onderstaande figuur aan voor het zien van de sheets van dit deel van de studie of download de sheets: Download

Sheets deel 3a

Sheets deel 3a

Ds. Arnold
Wagenmakers
Hans van
Wingerden
World Economic Forum De wereldwijde verandering op 200 niveaus

World Economic Forum De wereldwijde verandering op 200 niveaus

De titel van Deel 3b van de studie “Bijbel of Wetenschap” is
Hoe dicht zijn we NU nog van de Grote Verdrukking vandaan?“. Dit studiedeel is opgebouwd uit de volgende 3 blokken:

Dubbelklik of raak onderstaande figuur aan voor het zien van de sheets van dit deel van de studie of download de sheets: Download
Sheets deel 3b

Sheets deel 3b