Bijbelonderzoek

Bijbelonderzoek

Bijbelonderzoek - Samenhang van Godsplan

Bijbelonderzoek – Samenhang van Godsplan

De site Bijbelonderzoek geeft een aantal Bijbelse onderwerpen aan, die je leidt naar een studie site waar het betreffende onderwerp of onderwerpen is / zijn uitgewerkt.

Voor een toelichting van de “Samenhang van Godsplan” dubbelklik of raak linker figuur aan. Wil je deze hele studie volgen klik dan op “Eindtijdstudie Openbaring“.

 

 

De sites zijn ontwikkeld door Hans van Wingerden met raadpleging van een groot aantal bronnen zoals die van:

Ds. J.W. Embregts,

Ds. H. Schouten,

Ds. A. Wagenmaker,

Hr. C. van der Hagen,

Bijbelverklaring door de Hr. G. van de Weert,

de Bijbel aan het woord van de Hr. H. Kruisman,

het Zoeklicht en de

Baptistengemeente Immanuël.

Meer gegevens van deze mensen en organisaties kan je vinden op de pagina: Bronnen.

 

Doel:

De Bijbelonderzoek site is een hulpmiddel voor het onderzoeken van Bijbelse onderwerpen en probeert, voor zover dat mogelijk is, antwoorden te geven op vragen en verduidelijkingen te verschaffen. Het uitgangsprincipe is dat de Bijbel Godswoord is, de Schepper van hemel en aarde, en dat niets daarvan wordt veranderd of aan wordt toegevoegd. Verder zal in op al deze sites de Drie-eenheid, onze Schepper God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest de geest van wijsheid en begrip duidelijk naar voren komen. Ons doel is de weg te wijzen naar verlossing en zaligheid voor de eeuwigheid door de Here Jezus als centrale punt in het leven te beschouwen.

 

Uitgangspunten:

 1. We lezen de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring volledig en aanvaarden dit als het Woord van God en is te allen tijde leidend.
 2. Traditionele kerkelijke boeken en tradities staan NIET boven de Bijbel of zijn NIET een vervanging van de Bijbel.
 3. De volgorde van gebeurtenissen, zoals aangegeven in de Bijbel en in het bijzonder de Bijbelboeken Daniël en Openbaring, wordt NIET gewijzigd of op een discutabele wijze veranderd, waardoor de samenhang, die oorspronkelijk in deze boeken wordt aangegeven, verdwijnt of ondoorzichtig wordt.

 

Opzet en Inhoud site:

De opzet van de site “Bijbelonderzoek” geeft toegang tot een groot aantal andere sites die een uitwerking vormen van, en uitleg geven aan, Bijbelsonderwerpen. Ook is een encyclopedie op het profetische woord beschikbaar. Heb jij vragen m.b.t. de betekenis of uitleg van een Bijbelswoord dan is deze encyclopedie een uitstekend middel voor raadplegingen, juist ook omdat er verwijzingen zijn naar andere begrippen die hiermee mogelijk kunnen samenhangen.

 

Audio / visuele Middelen:

De audio / visuele middelen die worden gebruikt zijn gebaseerd op bestaande Multimedia faciliteiten, zoals Audio, grafische voorstellingen, omschrijvingen, internet en een combinatie van deze faciliteiten.

De volgende sites (studie richtringen) zijn beschikbaar:

Overzicht beschikbare Bijbelstudies
Door op het plaatje te drukken of aan te
raken start de studie in het Nederlands
Korte omschrijving van elke studie Boek / Auteur/
Uitgeverij
Bewerkt door

Bijbelonderzoek - Studie Openbaring Eindtijd studie

Studie Openbaring Eindtijd studie

De studie Geen Uitstel Meer richt zich op de eindtijd en behandelt het Bijbelboek Openbaring. Bij deze eindtijdstudie spelen ook Bijbelboeken uit het OT een belangrijke rol in het bijzonder het boek Daniël.

De studie is ontwikkeld voor individuele studies, studiegroepen of kringen en duurt per studiedeel ongeveer 30 min. De studie bestaat uit 26 delen.

Geen Uitstel Meer

Ds. W.J.
Embregts

Zoeklicht

Hans van
Wingerden

Bijbelteksten:
Annie Profijt

Bijbelonderzoek - Encyclopedie op het profetische woord

Encyclopedie op het profetische woord

Encyclopedie op het profetische woord met ongeveer 400 zoektermen, 100 tekeningen, 4.000 interne linken en 20 externe linken.

Profetisch
Perspectief

Hr. C.
Haagen

Zoeklicht

Hans van
Wingerden
aasdfeeee

De studie over de brief aan de Galaten (Nieuwe Testament) bestaat uit de volgende 4 delen:

 1. In de eerste studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
  1.1. Wie was Paulus.
  1.2. Wie waren de Galaten.
  1.3. Wat is de actualiteit van de boodschap voor ons vandaag?
 2. In de tweede studie wordt inhoudelijk ingegaan op de brief aan de Galaten. De volgende punten komen aan de orde:
  2.1. De autoriteit van de Apostel
  2.2. De eenheid
 3. In de derde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
  3.1. Voor de wet gestorven, einde van de wet
  3.2. Rechtvaardiging is door het geloof
  3.3. Waarom dwingt u de heidenen op Joodse manier te leven?
  3.4. Wie heeft u betoverd?
  3.5. Waartoe dient de wet?
 4. In de vierde studie wordt stil gestaan bij de volgende punten:
  4.1. Terublik
  4.2. Paulus geeft op typologische wijze meer geestelijk inzicht.
  4.3. Israël onder de wet
  4.4 Gemeente is NIET onder de wet maar door het geloof in Christus
Ds. Henk
Schouten
Hans van
Wingerden
vvdvdvs

De Maatschappelijke Ontwikkelingen in het licht van de Bijbel werpt een nieuw licht op wat er in de wereld gebeurt en wat de Bijbel hierover zegt als teken van de eindtijd.

De studie is in opdracht van het Zoeklicht ontwikkeld en gegeven door Ds. Theo Niemeijer. De studie bestaat uit de volgende 4 delen:

 1. De waarde van het leven
 2. De identiteit van het leven
 3. De rusteloosheid van het leven
 4. Het doel van het leven
Ds. Theo
Niemeijer
Ds. Theo
Niemeijer

Bijbel of Wetenschap - Schpping of Evolutie

Bijbel of Wetenschap – Schpping of Evolutie

De studie “Bijbel of Wetenschap” is ontwikkeld door Ds. Arnold Wagenmakers en gaat uit van twee wereldbeelden:
1. het Creanionistisch denken (Bijbel: God) en
2.
het Evolutionistisch denken (Wetenschap: Oerknal).
De studie bestaat uit de volgende 3 delen elk opgebouwd uit 3 blokken:

1. Wereldbeeld
1.1 Wereldbeelden
1.2 Resultaten van het Evolutionistisch denken (Chaos)
1.3 Zondvloed, medisch- en sociale kwesties en gezondheid

2. Voorzeggen – Voorspellen
2.1 Betrouwbaarheid van de voorzeggingen vb. Profetie 1 t/m 3
2.2 Betrouwbaarheid van de voorzeggingen vb. Profetie 4 t/m 8
2.3 Betrouwbaarheid van de voorzeggingen vb. Profetie 9 t/m 12

3a. Op weg naar de komende Grote Verdrukking en Gods Koninkrijk daarna
3.1 Een boodschap waar je blij van wordt.
3.2 Wat betekent de boodschap in Ezechiel 38?
3.3 Wat heeft de Here de gelovigen beloofd?

3b. Hoe dicht zijn we NU nog van de Grote Verdrukking vandaan?

Wil jij die verschillen zien tussen die twee wereldbeelden?
Dubbelklik of raak het linker figuurtje aan voor het starten  van die studie.

Ds. Arnold
Wagenmaker
Hans van
Wingerden

Lag de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf

Lag de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf

Drie dagen en drie nachten?
Als de Heer Jezus op goede vrijdag voor zonsondergang is gestorven en Hij bij zonsopgang op Paaszondag wordt gezien zijn dat geen drie dagen en drie nachten in het graf.In deze studie wordt de volgende vraag behandeld:
Lag de Heer Jezus wel echt drie dagen en drie nachten in het graf?
Ben jij benieuwd wat Henk daarover zegt en schrijft?
Dubbelklik of raak het linker figuurtje aan.
Ds. Henk
Schouten
Ds. Henk
Schouten
Dood en eeuwig leven

Dood en eeuwig leven

 

 

 

 

De studie “Dood en Eeuwig leven” gegeven door Ds. Henk Schouten bestaat uit de volgende 5 delen:

 1. Overwinning
 2. Onderwereld
 3. Bestemming dodenrijk
 4. Begraven of cremeren
 5. Orgaandonatie
Ds. Henk
Schouten
Hans van
Wingerden