Bijbelonderzoek

Bijbelonderzoek

Bijbelonderzoek - Samenhang van Godsplan

Bijbelonderzoek – Samenhang van Godsplan

Deze site geeft een uitwerking van Bijbelse onderwerpen en is ontwikkeld door Hans van Wingerden met medewerking van een groot aantal bekende mensen zoals: Ds. J.W. Embregts, Ds. H. Schouten, Ds. A. Wagenmaker, Hr. C. van der Hagen, Bijbelverklaring door de Hr. G. van de Weert, de Bijbel aan het woord van de Hr. H. Kruisman, het Zoeklicht, Baptistengemeente Immanuël. De biografieën en de achtergronden van deze mensen staan vernoemd op de Pagina Biografieën.

Voor een toelichting van dit onderwerp dubbelklik of raak linker figuur aan.

 

Doel:

Deze site is een hulpmiddel voor het onderzoeken van Bijbelse onderwerpen en probeert, voor zover dat mogelijk is, antwoorden te geven op vragen en verduidelijkingen te verschaffen. Het uitgangsprincipe is dat de Bijbel Godswoord is, de Schepper van hemel en aarde, en dat niets daarvan wordt veranderd of aan wordt toegevoegd. Verder zal de drie-eenheid, onze Schepper God, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest de geest van wijsheid en begrip duidelijk naar voren komen. Ons doel is de weg te wijzen naar verlossing en zaligheid voor de eeuwigheid door de Here Jezus als centrale punt in je leven te beschouwen.

Uitgangspunten:

  1. We lezen de Bijbel van Genesis tot en met Openbaring volledig en aanvaarden dit als het Woord van God en is te allen tijde leidend.
  2. Traditionele kerkelijke boeken en tradities staan NIET boven de Bijbel of zijn NIET een vervanging van de Bijbel.
  3. De volgorde van gebeurtenissen, zoals aangegeven in de Bijbel en in het bijzonder de Bijbelboeken Daniël en Openbaring, wordt NIET gewijzigd of op een discutabele wijze veranderd waardoor de samenhang, die oorspronkelijk in deze boeken wordt aangegeven, verdwijnt of ondoorzichtig wordt.

Opzet en Inhoud site:

De opzet van de site “Bijbelonderzoek” geeft toegang tot een groot aantal andere sites die een uitwerking vormen van, en uitleg geven aan, Bijbelsonderwerpen. Ook is een encyclopedie op het profetische woord beschikbaar. Heb jij vragen m.b.t. de betekenis of uitleg van een Bijbelswoord dan is deze encyclopedie een uitstekend middel voor raadplegingen, juist ook omdat er verwijzingen zijn naar andere begrippen die hiermee mogelijk kunnen samenhangen.

Audio / visuele Middelen:

De audio / visuele middelen die worden gebruikt zijn gebaseerd op bestaande Multimedia faciliteiten, zoals Audio, grafische voorstellingen, omschrijvingen, internet en een combinatie van deze faciliteiten.

De volgende sites (studie richtringen) zijn beschikbaar:

 

 

 

Overzicht beschikbare Bijbelstudies
Logo / start studie in het Nederlands
door op het plaatje te drukken
Korte omschrijving (start studie in het Engels of Duits) Boek / Auteur/
Uitgeverij
Bewerkt door

Studie Openbaring Eindtijd studie

Studie Openbaring Eindtijd studie

 

Deze studie richt zich op de eindtijd en behandelt het Bijbelboek Openbaring. Bij deze eindtijdstudie spelen ook Bijbelboeken uit het OT een belangrijke rol in het bijzonder het boek Daniël.
De studie is ontwikkeld voor individuele studie, studiegroepen of kringen en duurt per studiedeel ongeveer 30 min. De studie bestaat uit 26 delen.

Geen Uitstel Meer

Ds. W.J.
Embregts

Zoeklicht

Hans van
Wingerden

Encyclopedie op het profetische woord

Encyclopedie op het profetische woord

 

Encyclopedie op het profetische woord met ongeveer 500 zoektermen, 100 tekeningen, 4.000 interne linken en 10 externe linken.

 

Profetisch
Perspectief
Hr. C.
Haagen
Zoeklicht
Hans van
Wingerden

Brief aan de Galaten: Israel Verleden Heden en Toekomst

Brief aan de Galaten: Israel Verleden Heden en Toekomst

Deze studie bestaat uit 5 delen en behandelt de brief aan de Galaten.

 

 

 

 

 

 

 

Ds. H.
Schouten
Hans van
Wingerden

Evolutie of Schepping

Evolutie of Schepping

Ds. A.
Wagenmaker
Hans van
Wingerden

Lag de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf

Lag de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf

Als de Heer Jezus op goede vrijdag voor zonsondergang is gestorven en Hij bij zonsopgang op Paaszondag wordt gezien zijn dat geen drie dagen en drie nachten in het graf.
De vraag komt dan op:
Lag de Heer Jezus wel drie dagen en drie nachten in het graf?
Ben jij benieuwd wat Henk daarover zegt en schrijft?
Ds. H.
Schouten
Ds. H.
Schouten
Dood en eeuwig leven Deel 1: Overwinning door Jezus Christus

Deel 1

Dood en eeuwig leven Deel 2: De onderwereld en het dodenrijk

Deel 2

Dood en eeuwig leven Deel 3: Wat gebeurt er met het dodenrijk

Deel 3

Dood en eeuwig leven Deel 4: Begraven of cremeren

Deel 4

 

 

 

 

Dood en eeuwig leven Deel 5: Schaap Dolly

Deel 5

De studie “Dood en Eeuwig leven” gegeven door Ds. H. Schouten bestaat uit de volgende 5 delen:

  1.  Overwinning
  2. Onderwereld
  3. Berstemming dodenrijk
  4. Begraven of cremeren
  5. Orgaandonatie
Ds. H.
Schouten
Hans
van
Wingerden