Beschrijving Index

Beschrijving Index

Beschrijving Index

Beschrijving Index

De Beschrijving Index geeft aan op welke wijze de index is opgebouwd en op welke wijze de index kan worden gebruikt.

De Beschrijving Index op het profetische woord in de bijbel bestaat uit de volgende drie niveau’s.

Ga naar de site Bijbel onderzoek

Ga naar de site Bijbelonderzoek

Eerste niveau, linker deel van de tabel:
Hoogste niveau van de index. Elk Onderwerp op dit niveau is alfabetisch geordend.

Tweede niveau, linker deel van de tabel:
Het tweede niveau volgt direct na het eerste niveau en moet worden gezien als een verdieping van het onderwerp dat hoort bij het eerste niveau. Dat is zichtbaar gemaakt met behulp van de volgende drie bijzonder karakters:˽„˽ Elk Sub-Onderwerp is alfabetisch of op logische wijze geordend.

Derde niveau, linker deel van de tabel:
Het derde niveau volgt direct na het tweede niveau en moet worden gezien als een verdieping van het Sub-Onderwerp dat hoort bij het tweede niveau. Dat is zichtbaar gemaakt met behulp van de volgende zes bijzonder karakters:˽„˽˽„˽ Elk Sub-Sub-Onderwerp is alfabetisch of op logische wijze geordend.

Voorbeeld van de verschillende niveau’s:

EEE Nederlandse index voor de letter E
Onderwerp Verwijzing:
Engelen
˽„˽Orde van engelen
˽„˽˽„˽Aartsengelen
Efeze zie ˽„˽Zeven gemeenten

 

 

 

 

 

 


Een bepaald woord kan dus op verschillende niveaus terugkomen. Als het op een lager niveau terugkomt is dat een verdere uitwerking van het niveau er boven. Bv. zoals hierboven in de tabel staat aangegeven. Het hoofdonderwerp is “Engelen” (1ste niveau) en binnen dat hoofdonderwerp is een Sub-Onderwerp “˽„˽Orde van Engelen” (2de niveau) binnen dit Sub-Onderwerp is een van de type engelen “˽„˽˽„˽Aartsengelen” (3de niveau).
In dit voorbeeld staan ze direct onder elkaar maar dat hoeft natuurlijk niet als je denkt aan b.v. het woord “Dag des Heren” in algemene zin als hoofdonderwerp genoemd (1ste niveau) en  “˽„˽Dag des Heren” (2de niveau) bij een meer specifieke gebeurtenis zoals de “Laatste dagen”.

Onderwerp Verwijzing:
Dag des Heren zie ook Laatste dagen
Laatste dagen
˽„˽Dag des Heren zie ook Laatste dagen
zie ook Dag des Heren

 

 

 

 

 


Sectie

De index bestaat zoals hierboven staat aangegeven uit twee kolommen en is opgebouwd uit secties. Elke sectie begint met de aankondiging van die sectie bv. “EEE Nederlandse index voor de letter E”. Er zijn dus 26 secties die lopen vanaf de letter A tot en met de letter Z.

In de kolom “verwijzing naar” (middendeel van de index tabel) kan er naar een ander onderwerp worden verwezen dat veel associaties heeft met het genoemde onderwerp of een ander woord is voor dat onderwerp. Als een onderwerp veel associaties heeft dan staat er “zie ook” als een onderwerp een ander woord is voor dat onderwerp dan staat er “zie”. Het is ook mogelijk dat er een verwijzing staat naar extra informatie of document. De informatie in de rechter kolom kan de volgende betekenis hebben:
1st Geen extra informatie beschikbaar
2de “zie” Het woord “zie” betekent dat het woord in de rechter kolom een andere verwoording is voor het zelfde woord. Er wordt een referentie gelegd naar een andere pagina.
3de “zie ook” De verwoording “zie ook” betekent dat er meer informatie beschikbaar is voor het zelfde woord.
4de “of” Het woord “of” betekent dat er mogelijk extra informatie beschikbaar is. Volg de link achter het woord “of”.

Als de tekst blauw gekleurd is kunt u door de muis op die tekst te zetten en daarna te dubbel klikken de tekst zelf zien en bestuderen.

 

ZOEKEN

De volgende drie zoekfuncties zijn beschikbaar:
1. Zoeken via een zoekmachine zoals Google.
2. Zoeken op onze site via het schermpje “Search” rechts bovenaan.
3. Zoeken op één van onze pagina’s

1. Zoeken via een zoekmachine zoals Google.
U kunt via een zoekmachine naar onze site zoeken of naar een onderwerpen zoeken. Beter en sneller is het om direct onze site te kiezen en vandaar naar onderwerpen of thema’s te zoeken. Het zoeken geschiedt dan binnen onze site (https://jvwing.nl/bijbelse-encyclopedie/).

2. Zoeken op onze site via het schermpje “Search” rechts bovenaan.
Rechts boven in het scherm is een zoekvenster ingebouwd. Met behulp van dit venster kunt u op de hele site zoeken naar een bepaald woord of woorden. Als het één woord is dat vaak op onze site voorkomt is het systeem daar enige ogenblikken mee bezig. Alle resultaten worden achter elkaar gepresenteerd. U scrolt dan langs de items en maakt een keuze met welk onderwerp/item u verder wilt gaan. Helaas is het een engelstalig programma waardoor een paar woorden ook in het engels zijn.
Continue    = Ga verder met …. of Meer informatie
Search        = Zoekopdracht
Older post  = Ga naar voren in de zoeklijst
Newer post = Ga naar achteren in de zoeklijst

3. Zoeken op één van onze pagina’s
Als je op een bepaalde pagina naar een woord wilt zoeken druk je de combinatie “ctrl F” in, waarna links onder of rechts boven in het scherm een zoekveld verschijnt. Tik in dat zoekveld het betreffende woord in dat u op die pagina wilt zoeken en het systeem laat u het eerst volgende woord op die pagina zien vaak op een groene of gele achtergrond. U kunt mbv de pijltjes rechts van het zoekveld naar boven of naar beneden zoeken.